Ing. František Chowaniec, PhD.

fotografie

konsultant pro projekty v oblasti hutnictví, restrukturalizace, obchodně závazkové vztahy

Vzdělání

 • VŠB-TU Ostrava, Hutnická fakulta, titul: Ing. (1969-1974)
 • DA Management Education (Dánsko)
 • Professional Management (1992-1993)
 • University of North Florida (USA)
 • Education Programme for CE Professional Leaders (1995)
 • VŠB-TU Ostrava, FMMI distanční doktorské studium, titul: Ph.D. (1999-2005)

Kariéra

 • Mittal Steel Ostrava (Nová HUŤ, a.s. Ostrava) – generální ředitel a předseda představenstva (2001-2005)
 • Mittal Steel Poland (Ispat Polska Stal) – generální ředitel a předseda představenstva (2004-2005)
 • VŠB-TU Ostrava – pedagogická činnost na FMMI v oboru metalurgie (2005-2010)
 • Konzultační činnost v oboru managementu velkých korporací a metalurgie (od 2005)
 • VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství – člen vědecké rady (od 2005)
 • ArcellorMittal Ostrava, a.s. – místopředseda dozorčí rady (od 2005)
 • ZKZ Zdzieszovice – člen dozorčí rady (2004-2006)
 • Hutnictví železa a.s. – místopředseda dozorčí rady (2000-2006)
 • Czecg Slag Ostrava – jednatel (1996-2006)

Jazyky


   anglicky        německy        rusky        polsky

ŘÍZENÍ PODNIKU FORMOU INTERIM MANAGEMENTU

Kontaktujte nás